Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Από Εξειδικευόμενους Λοιμωξιολογίας για την κάλυψη 10 online εγγραφών στο συνέδριο ECCMID & 5 online εγγραφών στο IDWeek.

Τα κριτήρια επιλογής των ΕΥ για το ECCMID 2021 & IDWeek 2021 είναι:

Mandatory 1,5,6 (minimum 4 criteria) or 4,5,6.

  1. HCPs with specialization in Infectious Diseases, as a sub-specialty
    2. HCPs with publications on ID
    3. HCPs who deliver presentations in national-international conferences on ID
  2. Residents with proven interest in ID management based on a letter of intent from their supervisors (last 2 years of specialty / EOF requirement for at least 1 resident for congresses with more than 5 participants).
    5. There must be no pending issues with EOF requirements or Janssen Policies and agree on disclosure terms.
    6. Understanding of English Language is a prerequisite.

Το documentation για κάθε ΕΥ θα πρέπει να κάνει support τα selection criteria (CV / pubmed / any other).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν, μαζί με τα αποδειχτικά – CV etc και εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια επιλογής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11/6.

Pic vaccination covid19 oncology patients

Pic vaccination covid19 oncology patients