Αίτηση Συμμετοχής στο Ετήσιο Πανελλαδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στις Λοιμώξεις 2019-2020