Αίτηση Συμμετοχής στο Ετήσιο Πανελλαδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στις Λοιμώξεις 2018-2019