Αίτηση Συμμετοχής Στο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Η Πρόληψη Και Ο Έλεγχος Των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Και Η Εφαρμογή Στα Ελληνικά Νοσοκομεία