Αρχές ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο 1