Βραβεία «Γ.Κ. Δαΐκος» 2014-2017

Το βραβείο «Γ.Κ. Δαΐκος» έχει δοθεί ως εξής:

 

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2017:

  • Ηλίας Καραΐσκος

Κλινική εργασία με θέμα:

«Challenge for higher colistin dosage in critically ill patients receiving continuous venovenous haemodiafiltration»

  • Ματθαίος Παπαδημητρίου-Ολιβγέρης

Κλινική εργασία με θέμα:

«The Role of Obesity on Sepsis Outcome among Critically Ill Patients. A Retrospective Cohort Analysis»

 

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2016:

  • 1ο Βραβείο: Όλγα Τσαχουρίδου

Διδακτορική Διατριβή με θέμα:

«Μελέτη της ανοσιακής απάντησης και του ρόλου των Β Λεμφοκυττάρων μνήμης μετά από εμβολιασμό έναντι του

πνευμονιοκόκκου σε ασθενείς με HIV-1 λοίμωξη»

  • 2ο Βραβείο: Σάρα Γεωργιάδου

Κλινική εργασία με θέμα:

«Asymptomatic Bacteriuria in Women With Autoimmune Rheumatic Disease: Prevalence Risk Factors, and Clinical Significance»

  • 2ο Βραβείο: Ματθαίος Παπαδημητρίου-Ολιβγέρης

Κλινική εργασία με θέμα:

«Role of CD64 expression on neutrophils in the diagnosis of sepsis and the prediction of mortality in adult critically ill patients»

 

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2015:

  • Ηλίας Καραΐσκος

«Μελέτη της φαρμακοκινητικής της κολιμυκίνης και μελέτη της φαρμακοκινητικής μετά από χορήγηση δόσης φόρτισης στους ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ)»

  • Λίνος Χατζηχάννας

«Παράγοντες κινδύνου για αποικισμό ή λοίμωξη από ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (MRSA) σε χειρουργικούς ασθενείς»

 

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2014:

  • Ηλίας Ιωσηφίδης

«Συσχέτιση της κατανάλωσης αντιμικροβιακών φαρμάκων και μικροβιακής αντοχής σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Μελέτη της επίδρασης θεραπευτικών οδηγιών παρέμβασης.

  • Παναγιώτης Πετρίκκος

«Παρουσία μεταλλοενζύμων τύπου VIM-1 σε στελέχη Klebsiella pneumonia από ασθενείς με μικροβιαιμία: κλινική σημασία και παράγοντες κινδύνου»