ΒΡΑΒΕΙΟ «Γ.Κ.ΔΑΪΚΟΣ» – 2012

Από την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων με την υποστήριξη της Φαρμακευτικής Εταιρείας Astellas

Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων προκηρύσσει για 5 η συνεχή χρονιά το Ετήσιο Βραβείο «Γ. Κ. Δαΐκος» για την έρευνα στις λοιμώξεις, με τη χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας Αstellas.

ΕΤΗΣΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ “Γ. Κ. ΔΑΪΚΟΣ” – 2012