Δελτίο Τύπου: Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων κοκκύτη στην Ελλάδα.