Διεθνή Επιστημονική Εκδήλωση για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες 12/5/2023

Στα πλαίσια των δράσεων της Επιτροπής Εκπαίδευσηςτης Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανοσοανεπαρκειών –
ESID Education Working Party.

Υπό την Αιγίδα της Α’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑΔ
Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, 15:00-18:00Αμφιθέατρο Χωρεμείου Ερευνητικού Εργαστηρίου ΕΚΠΑΝ. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.