Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες Για Τη Διάγνωση Και Τη Θεραπεία Των Λοιμώξεων

ANTIBIOTIC STEWARDSHIP IDSA/SHEA Guidelines 2016
ANTIMICROBIAL PROPHYLAXIS FOR SURGERY ASHP/IDSA/SIS/SHEA Guidelines 2013
BIOFILM INFECTIONS ESCMID Guidelines 2014
CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTION IDSA/SHEA Guidelines 2017 ESCMID Guidelines 2016
CRYPTOCOCCAL DISEASE IDSA Guidelines 2010
DIABETIC FOOT INFECTIONS IDSA Guidelines 2012
DIARRHEA, INFECTIOUS IDSA Guidelines 2017
FEVER AND INFECTION IN LONG-TERM CARE FACILITIES IDSA Guidelines 2008
IMPLANTABLE CARDIAC ELECTRONIC DEVICE INFECTIONS BSAC/BHRS/BCS/BHVS/BSE Guidelines 2015
INFECTION CONTROL MEASURES ESCMID Guidelines 2014
LABORATORY DIAGNOSIS OF INFECTIOUS DISEASES IDSA/ASM Guidelines 2013 (update in progress)
MULTIDRUG RESISTANT GRAM-NEGATIVE BACTERIA UK Treatment Guidelines 2018
NEUROCYSTICERCOSIS IDSA/ASTMH Guidelines 2017
NONTUBERCULOUS MYCOBACTERIAL DISEASES ATS/IDSA Guidelines 2007 (update in progress)
ODONTOGENIC INFECTIONS JAID/JSC GUIDELINES 2016
OSTEOMYELITIS, VERTEBRAL IDSA Guidelines 2015
PROSTHETIC JOINT INFECTIONS IDSA Guidelines 2012
PSEUDOMONAS AERUGINOSA INVASIVE INFECTIONS SCC TREATMENT GUIDELINES 2018
RHINOSINUSITIS IDSA Guidelines 2012
SEPSIS AND SEPTIC SHOCK SSC Guidelines 2016
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES IUSTI Guidelines CDC Guidelines 2015
SKIN AND SOFT TISSUE INFECTIONS IDSA Guidelines 2014
STREPTOCOCCAL PHARYNGITIS IDSA Guidelines 2012