ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Ε.Ε. ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΑΠΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ

2021-2023 (15/05/2021)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σωτήριος Τσιόδρας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μάρκος Μαραγκός
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νικόλαος Σύψας
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βασίλειος Παπασταμόπουλος
ΤΑΜΙΑΣ Αικατερίνη Αργυράκη
ΜΕΛΗ Χαράλαμπος Γώγος
Συμεών Μεταλλίδης
Αθανάσιος Μίχος
Μαρία Χίνη

2017-2020 (10/05/2017)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π. Γαργαλιάνος - Κακολύρης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μ. Λελέκης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ. Τσεκές
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ά. Πεφάνης
ΤΑΜΙΑΣ Γ. Αδάμης
ΜΕΛΗ Χαράλαμπος Γώγος
Συμεών Μεταλλίδης
Αθανάσιος Μίχος
Α. Σκουτέλης

2014-2017 (08/03/2014)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθανάσιος Σκουτέλης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παύλος Νικολαΐδης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μάρκος Μαραγκός
ΤΑΜΙΑΣ Γεώργιος Αδάμης
ΜΕΛΗ Γεώργιος Ξυλωμένος
Άγγελος Πεφάνης
Γεώργιος Τσεκές
ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ Γεώργιος Κ. Δαΐκος

2011-2013 (05/02/2011)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παύλος Νικολαΐδης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παναγιώτης Γαργαλιάνος – Κακολύρης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μωϋσής Λελέκης
ΤΑΜΙΑΣ Νικόλαος Σύψας
ΜΕΛΗ Μάριος Κ. Λαζανάς
Μάρκος Μαραγκός
Γεώργιος Πετρίκκος
ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ Γεώργιος Κ. Δαΐκος

2008-2011 (26/01/2008)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μάριος Κ. Λαζανάς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Xαράλαμπος Μπασιάρης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γεώργιος Λ. Δαΐκος
ΤΑΜΙΑΣ Μωϋσής Λελέκης
ΜΕΛΗ Παναγιώτης Γαργαλιάνος – Κακολύρης
Κυριακή Κανελλακοπούλου
Παύλος Νικολαΐδης

2005-2008 (24/02/2005)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μάριος Κ. Λαζανάς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παύλος Νικολαΐδης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μωϋσής Λελέκης
ΤΑΜΙΑΣ Θεόδωρος Πέππας
ΜΕΛΗ Παναγιώτης Γαργαλιάνος – Κακολύρης
Κυριακή Κανελλακοπούλου
Γεώργιος Λ. Δαΐκος

2002–2005

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κυριακή Κανελλακοπούλου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Νέαρχος Γαλανάκης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μάριος Κ. Λαζανάς
ΤΑΜΙΑΣ Μωϋσής Λελέκης
ΜΕΛΗ Παναγιώτης Γαργαλιάνος – Κακολύρης
Ελένη Γιαμαρέλλου
Βασιλική Συριοπούλου

1999-2002

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παναγιώτης Γαργαλιάνος – Κακολύρης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασιλική Συριοπούλου
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κυριακή Κανελλακοπούλου
ΤΑΜΙΑΣ Άγγελος Πεφάνης
ΜΕΛΗ Νέαρχος Γαλανάκης
Ελένη Γιαμαρέλλου
Ιωάννης Κοσμίδης

1996-1999 (06/02/1996)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Κοσμίδης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Σαρόγλου
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νέαρχος Γαλανάκης
ΤΑΜΙΑΣ Παναγιώτης Γαργαλιάνος – Κακολύρης
ΜΕΛΗ Ελένη Γιαμαρέλλου
Κυριακή Κανελλακοπούλου
Βασιλική Συριοπούλου

1992-1996 (07/07/1992)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ελένη Γιαμαρέλλου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Κοσμίδης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γεώργιος Σαρόγλου
ΤΑΜΙΑΣ Βασιλική Συριοπούλου
ΜΕΛΗ Γεώργιος Λ. Δαΐκος
Κυριακή Κανελλακοπούλου
Παναγιώτης Γαργαλιάνος – Κακολύρης