ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε στο loimoxeis@loimoxeis.gr έως την Δευτέρα 30 Μαΐου εάν
επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα του ESCMID.

Post Graduate Course  “Systematic reviews and meta-analyses for guidelines development in infectious diseases, infection control and clinical microbiology”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Μπολόνια στην Ιταλία 15 – 17 September 2022

https://www.escmid.org/guidelines_publications/guidelines/training/onsite_course/

 

Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής.