Ενημέρωση για την ηπατίτιδα C στα παιδιά

Τα τελευταία χρόνια γίνεται συστηματική προσπάθεια εξάλειψης της ηπατίτιδας C (HCV)
παγκοσμίως, ιδιαίτερα λόγω της διαθεσιμότητας των σύγχρονων αμέσως δρώντων αντι-ιϊκών
φαρμάκων, τα οποία έχουν επιτρέψει τη βελτίωση της συμμόρφωσης και την ευρύτερη πρόσβαση
στη θεραπεία μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού. Διεθνώς, υπολογίζεται παρ΄ όλα αυτά ότι
λιγότερο από 20% των πασχόντων έχουν διαγνωστεί και από αυτούς λιγότεροι από 10% έχουν
λάβει αγωγή… 

Διαβάστε περισσότερα.

Πίνακας παιδατριατρικών ηπατολογικών ιατρείων.