Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας
Επικοινωνία
Πληροφορίες στη Γραμματεία της Εταιρείας κα Μαρία Μίντζια-Φωκά

Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων

Ερυθρού Σταυρού 6, Αθήνα, Τ.Κ. 115 10 Τ.Θ. 142 23 Τηλ.: 210 6983945 Fax: 210 6983945 Ε-mail: loimoxeis@loimoxeis.gr
Συντακτική ομάδα
A. Μίχος amichos@med.uoa.gr Γ. Τσεκές gtsekes@outlook.com