Θεραπευτικός αλγόριθμος ενηλίκων νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19* (Αναθεώρηση 17-10-2022)