Ιστορία

Η αύξηση της γνώσεως, αλλά και η εισαγωγή εξειδικευμένων μεθόδων αντιμετώπισης των νοσημάτων οδήγησε κατά το δεύτερο ήμισυ του προηγούμενου αιώνα σε πολυδιάσπαση των ιατρικών ειδικοτήτων. Ένα από τα γνωστικά αντικείμενα που μετά το 1950 άρχισε σιγά-σιγά να αναπτύσσεται αυτοδύναμα και να αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης ειδικότητας ή εξειδίκευσης, ήταν και οι Λοιμώξεις. Στην χώρα μας, αν και υπήρξαν πρωτοπόροι στο τομέα αυτό, όπως ο ομότιμος καθηγητής Γεώργιος Κ. Δαΐκος, υπήρξε σχετική καθυστέρηση. Το 1991, 35 Έλληνες ιατροί Παθολόγοι και Παιδίατροι, αναγνώρισαν την ανάγκη δημιουργίας σχετικής Επιστημονικής Εταιρείας με σκοπούς:

 1. Την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης και ειδικότερα του τομέα των λοιμώξεων.
 2. Την ενθάρρυνση και ενίσχυση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων ερευνών και γενικά ερευνητικών προσπαθειών και μελετών στην Ελλάδα, για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των Λοιμώξεων.
 3. Την προβολή της Ελληνικής Ιατρικής σε τοπικό αλλά και σε Διεθνές επίπεδο στον παραπάνω τομέα με κάθε πρόσφορο μέσο.
 4. Την ανάπτυξη της συνεργασίας με δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς και οργανώ­σεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο τομέα των Λοιμώξεων.

Το καταστατικό της εταιρείας εγκρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 1434/1991 απόφαση του και τον Ιούλιο του 1992 η εταιρεία απέκτησε το πρώτο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από την επιστημονική δράση (συνέδρια, ημερίδες κτλ), κατέβαλε προσπάθειες για την καθιέρωση της εξειδίκευσης της Λοιμωξιολογίας σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές εταιρείες που έχουν συνάφεια με το θέμα (Εταιρεία Χημειοθεραπείας – Εταιρεία Παθολογίας – Παιδιατρική Εταιρεία – Μικροβιολογική Εταιρεία). Οι προσπάθειες στέφθηκαν τελικά με επιτυχία και με το Προεδρικό Διάταγμα 86/95 ΦΕΚ 216/Α/25-10-95, αναγνωρίσθηκε η εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία, το γνωστικό της αντικείμενο και ο τρόπος αναγνώρισης των κέντρων που θα οριστούν ως κατάλληλα για την λήψη άδειας εξειδίκευσης, καθώς και τα προσόντα εκείνων που θα λάβουν τον τίτλο εξειδίκευσης. Δυστυχώς η αναγνώριση των κέντρων που θα μπορούσαν να δώσουν εξειδίκευση καθυστέρησε υπέρμετρα και η Εταιρεία με συνεχείς παρεμβάσεις κατόρθωσε, μόλις τον Δεκέμβριο του 2002, να αναγνωριστούν τα πρώτα κέντρα για χορήγηση της εξειδίκευσης.

Σε επίπεδο επιστημονικών δραστηριοτήτων η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων έχει εξ αρχής καθιερώσει την διοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου καθώς και Επιστημονικής Ημερίδας Λοιμώξεων, εναλλάξ κάθε χρόνο, πάντοτε στην Αθήνα. Από το 2005 και με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων τόσο της Αθήνας όσο και της περιφέρειας, η ΕΕΛ καθιέρωσε Επιστημονικές Ημερίδες ανά 6μηνο σε πόλεις της περιφέρειας καθώς και ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα με έδρα την Αθήνα και ηλεκτρονική διασύνδεση επί του παρόντος με Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Πάτρα.

Πέραν του εκπαιδευτικού της έργου, η ΕΕΛ συνεισφέρει στην μετεκπαίδευση συναδέλφων στις λοιμώξεις, με την χορήγηση υποτροφιών και βοηθημάτων για μετάβαση στο εξωτερικό.

Όπως σε κάθε ατομική ή συλλογική προσπάθεια, βασικής σημασίας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Θα ήταν λοιπόν παράλειψη αν σε μια ιστορική ανασκόπηση δεν γινόταν αναφορά στους ανθρώπους εκείνους που εργάστηκαν για τους σκοπούς της εταιρείας. Παρακάτω αναφέρονται τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων.

Ιδρυτικά Μέλη

(κατά σειρά υπογραφής όπως φαίνονται στην αίτηση αναγνωρίσεως της εταιρείας)

 • Γεώργιος Κ. Δαΐκος
 • Ιωάννης Κοσμίδης
 • Ελένη Γιαμαρέλλου
 • Νέαρχος Γαλανάκης
 • Αναστάσιος Δοντάς
 • Κυριακή Κανελλακοπούλου
 • Μαρία Σουλή
 • Παναγιώτης Τσαπόγας
 • ‘Aγγελος Τόσκας
 • Φίλιππος Φιλιππίδης
 • Αναστασία Αντωνιάδου
 • Γεώργιος Πετρίκος
 • Διονύσιος Βουτσινάς
 • Ιωάννης Μπολέτης
 • Χαράλαμπος Σταθάκης
 • Μωυσής Λελέκης
 • Παναγιώτης Γαργαλιάνος – Κακολύρης
 • Γεώργιος Παπαζάχος
 • Βάσω Ευστρατίου
 • Κωνσταντίνος Καναβός
 • Αριστέα Σιδερίδου
 • Ιωάννης Μπούζας
 • Θεόδωρος Πέππας
 • Γεώργιος Σαρόγλου
 • Μάριος Κ. Λαζανάς
 • Βασιλική Συριοπούλου
 • Γλυκερία Μοστρού
 • Παύλος Σφηκάκης
 • Κωνσταντίνος Μανδραγός
 • Σπυρίδων Μουλόπουλος
 • Ιωάννης Στρατηγός
 • Ιωάννης Ιορδάνογλου
 • Γεώργιος Περδικάρης
 • Παναγιώτης Καραγιαννάκος
 • Ειρήνη Βαφειάδη – Ζουμπούλη

Επίτιμο μέλος Δ.Σ.

Γ.Κ. Δαΐκος