ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, Ιωάννινα, 8 Νοεμβρίου 2008