Μαθήματα Περιόδου 2014-2015

  1. Αρχική Σελίδα
  2. /
  3. Μαθήματα
  4. /
  5. Μαθήματα Περιόδου 2014-2015

Posted in : Μαθήματα on

Ετήσιο Πανελλαδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στις Λοιμώξεις 2014-2015
«Βασικές αρχές Επιδημιολογίας και Ελέγχου Λοιμώξεων»

ΜΑΘΗΜΑ 1ο
21/10/2014
Συντονιστής:Πέτρος Γαλάνης
Βασικές αρχές επιδημιολογίας λοιμώξεων
Πέτρος Γαλάνης

ΜΑΘΗΜΑ 2ο
23/11/2014
Συντονιστής:Φανή Βεινή
Υγεία προσωπικού (εμβόλια, περιοδικοί έλεγχοι, ατυχήματα, κλπ)
Βεϊνή Φανή

ΜΑΘΗΜΑ 3ο
16/12/2014
Συντονιστής:Θεόδωρος Γεράκης, Άγγελος Πεφάνης
Γενικές προφυλάξεις-Προφυλάξεις επαφής
Θεόδωρος Γεράκης
Προφυλάξεις για αερογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Άγγελος Πεφάνης

ΜΑΘΗΜΑ 4ο
27/1/2015
Συντονιστής:Μωυσής Λελέκης, Λυδία Λεωνίδου
Χρήση αντιβιοτικών και αντοχή
Μωυσής Λελέκης
Πολιτική αντιβιοτικών
Λυδία Λεωνίδου

ΜΑΘΗΜΑ 5ο
24/2/2015
Συντονιστής:Σοφία Κωστούρου
Επιτήρηση λοιμώξεων (bundles, audit tools, κλπ), αντισηπτικά, απολυμαντικά, κλπ.
Κωστούρου Σοφία

ΜΑΘΗΜΑ 6ο
31/3/2015
Συντονιστής:Αγορίτσα Μπάκα
Διερεύνηση επιδημίας
Αγορίτσα Μπάκα

ΜΑΘΗΜΑ 7ο
28/4/2015
Συντονιστής:Αριστοτέλης Παπαδημητρίου
Περιβαλλοντική υγιεινή, διαχείριση αποβλήτων
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

ΜΑΘΗΜΑ 8ο
26/5/2015
Συντονιστής:Βασίλειος Παπασταμόπουλος
Πρόληψη διασποράς πολυανθεκτικών και νέο ΦΕΚ
Βασίλης Παπασταμόπουλος