Μαθήματα Περιόδου 2014-2015

Ετήσιο Πανελλαδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στις Λοιμώξεις 2014-2015
«Βασικές αρχές Επιδημιολογίας και Ελέγχου Λοιμώξεων»
ΜΑΘΗΜΑ 1ο
21/10/2014
Συντονιστής:Πέτρος Γαλάνης
Βασικές αρχές επιδημιολογίας λοιμώξεων
Πέτρος Γαλάνης
ΜΑΘΗΜΑ 2ο
23/11/2014
Συντονιστής:Φανή Βεινή
Υγεία προσωπικού (εμβόλια, περιοδικοί έλεγχοι, ατυχήματα, κλπ)
Βεϊνή Φανή
ΜΑΘΗΜΑ 3ο
16/12/2014
Συντονιστής:Θεόδωρος Γεράκης, Άγγελος Πεφάνης
Γενικές προφυλάξεις-Προφυλάξεις επαφής
Θεόδωρος Γεράκης
Προφυλάξεις για αερογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Άγγελος Πεφάνης
ΜΑΘΗΜΑ 4ο
27/1/2015
Συντονιστής:Μωυσής Λελέκης, Λυδία Λεωνίδου
Χρήση αντιβιοτικών και αντοχή
Μωυσής Λελέκης
Πολιτική αντιβιοτικών
Λυδία Λεωνίδου
ΜΑΘΗΜΑ 5ο
24/2/2015
Συντονιστής:Σοφία Κωστούρου
Επιτήρηση λοιμώξεων (bundles, audit tools, κλπ), αντισηπτικά, απολυμαντικά, κλπ.
Κωστούρου Σοφία
ΜΑΘΗΜΑ 6ο
31/3/2015
Συντονιστής:Αγορίτσα Μπάκα
Διερεύνηση επιδημίας
Αγορίτσα Μπάκα
ΜΑΘΗΜΑ 7ο
28/4/2015
Συντονιστής:Αριστοτέλης Παπαδημητρίου
Περιβαλλοντική υγιεινή, διαχείριση αποβλήτων
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου
ΜΑΘΗΜΑ 8ο
26/5/2015
Συντονιστής:Βασίλειος Παπασταμόπουλος
Πρόληψη διασποράς πολυανθεκτικών και νέο ΦΕΚ
Βασίλης Παπασταμόπουλος