Μαθήματα Περιόδου 2015-2016

Ετήσιο Πανελλαδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στις Λοιμώξεις 2015-2016
«Ανθρωποζωονόσοι και Αναδυόμενες Λοιμώξεις»

Τοποθεσία:Αμφιθέατρο Γ.Ν. Αθηνών « Γ. Γεννηματάς»

ΜΑΘΗΜΑ 1ο
27/10/2015
Συντονιστής:Ν. Σύψας
Βρουκέλλωση
Νικόλαος Σύψας
Άνθρακας, Orf
Μιχάλης Σαμάρκος
ΜΑΘΗΜΑ 2ο
24/11/2015
Συντονιστής:Α. Πεφάνης
Εχινόκοκκος
Αικατερίνη Αργυράκη
Κυστικέρκωση
Παναγιώτα Λουρίδα
ΜΑΘΗΜΑ 3ο
15/12/2015
Συντονιστής:Α. Αντωνιάδου
Μπορρελιώσεις
Μαρία Σουλή
Μπαρτονέλλωση
Αναστασία Αντωνιάδου
Αναπλάσμωση
Σωτήρης Τσιόδρας
ΜΑΘΗΜΑ 4ο
26/1/2016
Συντονιστής:Α. Γκίκας
Οι Ρικετσιώσεις και ο πυρετός Q στην Ελλάδα
Αχιλλέας Γκίκας
ΜΑΘΗΜΑ 5ο
31/5/2016
Συντονιστής:Μ. Μαραγκός
E.coli-Salmonella-Shigella-Trichinella
Λυδία Λεωνίδου
Λιστερίωση
Μάρκος Μαραγκός
ΜΑΘΗΜΑ 6ο
22/3/2016
Συντονιστής:Μ.Κ. Λαζανάς
Σπλαγχνική Λεϊσμανίαση
Μαρία Χίνη
Ελονοσία
Βησσαρία Σακκά
ΜΑΘΗΜΑ 7ο
19/4/2016
Συντονιστής:Π. Γαργαλιάνος
Λεπτοσπείρωση, Λαμβλίαση
Κωνσταντίνος Αρμένης
Prions
Μυρτώ Αστρίτη
ΜΑΘΗΜΑ 8ο
24/5/2016
Συντονιστής:Σ. Τσιόδρας
Λύσσα
Σωτήριος Τσιόδρας
MERS
Κωνσταντίνος Ποντίκης
Ebola Virus Disease
Αγορίτσα Μπάκα
Λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου
Δανάη Περβανίδου