Μαθήματα Περιόδου 2017-2018

Ετήσιο Πανελλαδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στις Λοιμώξεις 2017-2018
«Διάγνωση και αντιμετώπιση συνήθων λοιμώξεων στην κοινότητα και στο νοσοκομείο»
Τοποθεσία: Αμφιθέατρο Γ.Ν. Αθηνών « Γ. Γεννηματάς»
ΜΑΘΗΜΑ 1ο
17/10/2017 20.00-22.00
Συντονιστής: Γ. Τσεκές
Λοιμώξεις Ανώτερου Αναπνευστικού
Β. Σακκά
Εξάρσεις Χρονίας Βρογχίτιδας
Θ. Νιτσιτόλης
ΜΑΘΗΜΑ 2ο
21/11/2017 20.00-22.00
Συντονιστής: Α. Πεφάνης
CAP
Κ. Αργυράκη
HAP + VAP
Π. Λουρίδα
ΜΑΘΗΜΑ 3ο
19/12/2017 20.00-22.00
Συντονιστής: Α. Μίχος
Λοιμώξεις ΚΝΣ: από την κοινότητα
Α. Μίχος
Λοιμώξεις ΚΝΣ: στο νοσοκομείο
Η. Καραΐσκος
ΜΑΘΗΜΑ 4ο
23/01/2018 20.00-22.00
Συντονιστής: Α. Σκουτέλης
Ενδοκοιλιακές Λοιμώξεις: από την κοινότητα
Χ. Βαδάλα
Ενδοκοιλιακές Λοιμώξεις: νοσοκομειακές
Ε. Δούκα
ΜΑΘΗΜΑ 5ο
20/02/2018 20.00-22.00
Συντονιστής: Χ. Γώγος
Ηπατίτιδες B & C
X. Tριάντος
Λοίμωξη από Clostridium difficile
Κ. Ακινόσογλου
ΜΑΘΗΜΑ 6ο
20/03/2018 20.00-22.00
Συντονιστής: Σ. Μεταλλίδης
UTIs σε Γυναίκες
Σ. Μεταλλίδης
UTIs σε Άνδρες
Θ. Χρυσανθίδης
ΜΑΘΗΜΑ 7ο
17/04/2018 20.00-22.00
Συντονιστής: Μ. Λελέκης
PJIs: στο νοσοκομείο
Ε. Γιαννιτσιώτη
SSTIs: από την κοινότητα
Κ. Αρμένης
ΜΑΘΗΜΑ 8ο
22/05/2018 20.00-22.00
Συντονιστής: Α. Αντωνιάδου
Συνήθη λάθη στην κοινότητα
Δ. Καββαθά
Συνήθη λάθη στο νοσοκομείο
Α. Αντωνιάδου