Μαθήματα Περιόδου 2019-2020

ΜΑΘΗΜΑ 1ο

Λοιμώξεις σε ασθενείς με ΣΔ ή ασπληνία
Συντονιστής: Α. Πεφάνης
  • • Λοιμώξεις σε ασθενείς με Σ. Διαβήτη (και διαβητικό πόδι)
  • • Εμβολιασμοί και λοιμώξεις σε ασθενείς με ασπληνία
22/10/2019

ΜΑΘΗΜΑ 2ο

Ειδικές λοιμώξεις στη κοινότητα
Συντονιστής: Γ. Δαΐκος
  • Ελονοσία
  • Βρουκέλλωση
  • Λεϊσμανίαση
26/11/2019

ΜΑΘΗΜΑ 3ο

Παρασιτικές Λοιμώξεις στην Ελλάδα
Συντονιστής: Γ. Τσεκές
  • Εχινοκοκκίαση
  • Ταινίαση, λαμβλίαση, ασκαριδίαση
17/12/2019

ΜΑΘΗΜΑ 4ο

Αναδυόμενες ιογενείς λοιμώξεις
Συντονιστής: Σ. Τσιόδρας
  • Πυρετός Δυτικού Νείλου
  • Chikungunya, Zika, Dengue
21/1/2020

ΜΑΘΗΜΑ 5ο

Λοιμώξεις Γεννητικού Συστήματος
Συντονιστής: Α. Σκουτέλης
  • • Γονόρροια, Σύφιλη και άλλες
18/2/2020