Νέες Προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των Συστηματικών Μυκητιάσεων, 21 Μαρτίου 2009, Grande Bretagne