Οδηγίες της ΕΕΛ για τη διαγνωστική διερεύνηση ασθενών με μακροχρόνια COVID-19

Επιμέλεια:

Σωτήριος Τσιόδρας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αττικό Νοσοκομείο
Ευφροσύνη Γκρανιά, Καθηγήτρια Cambridge University
Νικόλαος Β. Σύψας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Λαϊκό Νοσοκομείο

Σε πρόσφατη έκδοση κατευθυντήριων Ευρωπαϊκών οδηγιών που εκδόθηκαν από την ESCMID (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων) αναφέρονται τα εξής συνοπτικά για τον ορισμό, τις βασικές αρχές αξιολόγησης, διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών μακροχρόνιας COVID-19.

Διαβάστε τις οδηγίες εδώ.