Προκήρυξη για εκπαίδευση στην HIV λοίμωξη

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) κατά τη συνεδρίασή της στις 19/7/2018 αποφάσισε την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε ιατρό ο οποίος θα εκπαιδευτεί στην HIV λοίμωξη για ένα χρόνο σε Μονάδα Λοιμώξεων Πανεπιστημιακής Κλινικής, κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία.
Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 12.000 € για ένα χρόνο.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να κατέχουν τον τίτλο ειδικότητας Παθολογίας ή Παιδιατρικής
2. Να είναι εξειδικευόμενοι στις Λοιμώξεις και να υπολείπεται τουλάχιστον ένας χρόνος για την ολοκλήρωση ή να είναι στη διαδικασία προσλήψεως για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία
3. Στη Μονάδα Λοιμώξεων που θα ενταχθεί ο υποψήφιος θα πρέπει απαραιτήτως να παρακολουθείται ικανός αριθμός ασθενών με HIV λοίμωξη
4. Να αποδεικνύεται το ενδιαφέρον τους για την HIV λοίμωξη (σεμινάρια, συνέδρια, ομιλίες, παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις, επιθυμητή προϋπόθεση μέλους της Ε.Ε.Μ.Α.Α.)
5. Να μην λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από άλλο φορέα
6. Οι αιτήσεις με το βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν στην Ε.Ε.Μ.Α.Α. (Ερυθρού Σταυρού 6, Αμπελόκηποι) μέχρι τις 20/9/2018
7. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Δ.Σ. και θα περιλαμβάνει συνέντευξη
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο site της Ε.Ε.Μ.Α.Α. και της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων.
Πατήστε εδώ για να δείτε την Προκήρυξη