ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ «Γ. Κ. ΔΑΪΚΟΣ» 2018

Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων προκηρύσσει για 9η συνεχή χρονιά το Ετήσιο
Βραβείο «Γ. Κ. Δαΐκος», για την Κλινική έρευνα στις Λοιμώξεις. Το βραβείο θα
συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο.

Οι προϋποθέσεις είναι οι παρακάτω:

 •  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Ιατροί Κλινικών Ειδικοτήτων, ειδικευμένοι,
  εξειδικευόμενοι ή ειδικευόμενοι
 • Οι υποψήφιοι να είναι ηλικίας έως και 40 ετών
 • Γίνονται δεκτές, για κρίση, κλινικές εργασίες (υποψήφιος ο 1ος συγγραφέας)
  ή διδακτορικές διατριβές με αντικείμενο τις Λοιμώξεις, οι οποίες θα πρέπει
  να έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και να έχουν δημοσιευθεί σε ξένο
  περιοδικό μετά από κρίση (οι εργασίες) ή να έχουν υποστηριχθεί και
  εγκριθεί (οι διατριβές) εντός των ετών 2016 και 2017
 • Η κλινική εργασία ή διδακτορική διατριβή να μην έχει πάρει χρηματικό
  έπαθλο από άλλη πηγή, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ε.Λ.

Η κλινική εργασία ή διδακτορική διατριβή, μαζί με σύντομο βιογραφικό, πρέπει να
σταλεί μέχρι τις 16/2/2018 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση loimoxeis@loimoxeis.gr

Θα επακολουθήσει κρίση από ειδική επιτροπή.

Η ανακοίνωση της βράβευσης θα γίνει κατά την Τελετή Έναρξης του 18ου
Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων που θα
πραγματοποιηθεί 2 – 4 Μαρτίου 2018 στο Ξενοδοχείο Caravel.

Οι υποψήφιοι για το Βραβείο θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Συνέδριο και να
παρίστανται κατά την διάρκεια της απονομής.

Η ανακοίνωση υπό την μορφή pdf.