Προκήρυξη Υποτροφίας 2017

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) κατά τη συνεδρίασή της στις 14/9/2017 αποφάσισε τη χορήγηση 4 (τεσσάρων) υποτροφιών σε γιατρούς, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν στην HIV λοίμωξη για ένα χρόνο στις Μονάδες Λοιμώξεων των Νοσοκομείων «Ευαγγελισμός», Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΝΕΕΣ» και Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 2017