Συνέδριο Humankind in the times of viruses – Η ανθρωπότητα στην εποχή των ιών