Τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στις Λοιμώξεις 2017