Χρηστικές πληροφορίες της Μολνουπιραβίρης (Lagevrio®) για τους Ιατρούς που συνταγογραφούν