15ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, με ιδιαίτερη χαρά σας αναγγέλλει και σας προσκαλεί στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων.
Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στις 6-8 Μαρτίου 2015. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τόσο η Οργανωτική όσο και η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, σε συνεργασία με τις άλλες επιστημονικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των λοιμώξεων, της μικροβιολογίας και της αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας, έχουν καταβάλει προσπάθεια για την κατάρτιση ενός επιστημονικού προγράμματος που θα καλύπτει τις σημαντικές εξελίξεις της Λοιμωξιολογίας. Προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας στις εργασίες του συνεδρίου, η οποία αφενός είναι καθοριστική για την επιτυχία του, αφετέρου θα μας δώσει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τις λοιμώξεις που μας απασχολούν στην καθημερινή άσκηση της ιατρικής.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Λ.
Α. Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Ε.Λ.
Μ. Μαραγκός

Περισσότερα