24ο Ελληνικό Συνέδριο Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και Λοιπών Λοιμόξεων Πεπτικού