27ο Συνεδρίο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και Λοιπών Λοιμώξεων Πεπτικού (ΕΕΜΕΛΟΠ)