5.5.22 – Δελτίο Τύπου από τη Συνέντευξη Τύπου του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων