ΒΡΑΒΕΙΟ «Γ.Κ.ΔΑΪΚΟΣ» – 2012

Posted in : Βραβεία on

Από την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων με την υποστήριξη της Φαρμακευτικής Εταιρείας Astellas

Η Ελληνική Εταιρεία …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ «Γ.Κ.ΔΑΪΚΟΣ» – 2011

Posted in : Βραβεία on

Από την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων με την υποστήριξη της Φαρμακευτικής Εταιρείας Astellas

Η Ελληνική Εταιρεία …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ «Γ.Κ.ΔΑΪΚΟΣ» – 2010

Posted in : Βραβεία on

ΒΡΑΒΕΙΟ «Γ.Κ.ΔΑΪΚΟΣ» - 2010

Από την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων με την υποστήριξη της Φαρμακευτικής Εταιρείας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ