Συστάσεις για τον εμβολιασμό έναντι του Έρπητα Ζωστήρα

Οι συστάσεις της ΕΕΛ βασίζονται στις δημοσιευμένες εγκριτικές μελέτες των δύο διαθέσιμων εμβολίων, στις μελέτες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας και στις ενδείξεις για τη χορήγηση τους όπως αυτές εγκρίθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο φύλο οδηγιών (SPC) των εμβολίων.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες εδώ.